جمعیت ایران ظرف ۶۰ سال، سالی یک میلیون نفر اضافه شد

جمعیت ایران ظرف ۶۰ سال، سالی یک میلیون نفر اضافه شد

به گزارش خبرگزاری تریبون24 به نقل از مرکز آمار ایران در مورد نتایج کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩٥ تصویری از روند تغییرات جمعیت طی ٦٠ سال گذشته منتشر شد.

این گزارش شامل مجموعه کاملی از اطلاعات و شاخص­های کلی جمعیتی از جمله نتایج و یافته‌های سرشماری‌ها در سطح کل کشور، استان­ها و نقاط شهری و روستایی است که بر اساس تجارب گذشته کاربردی عمومی و گسترده داشته و پاسخگوی بسیاری از نیازهای آماری در حوزه‌های گوناگون می‌باشد.

از نظر تقسیمات کشوری تعداد استان­های کشور از ٢٤ استان در سال ١٣٦٥ به ٣١ استان در سال ١٣٩٥ و تعداد شهرها از ٤٩٦ به ١٢٤٢ رسیده، ولی تعداد آبادی­های دارای سکنه از ٦٥٣٤٩ به ٦٢٢٨٤ کاهش داشته است. طی این سال ها همواره شهرهای بالای ٢٥٠٠٠٠ نفر، بیش از ٥٢ در صد جمعیت را در خود جای داده اند.

همچنین جمعیت کشور از ١٨٩٥٤٧٠٤ در سال ١٣٣٥ به ٧٩٩٢٦٢٧٠ نفر در سال ١٣٩٥ افزایش یافته است و افزایشی برابر با ٦٠٩٧١٥٦٦ نفر داشته است. این افزایش در نقاط شهری برابر با ٥٣١٩٣٢٨٤ نفر و در نقاط روستایی برابر با ٧٧٧٨٥٤٣ نفر بوده است.

بر اساس گزارش اخیر مرکر آمار ایران نسبت جنسی از ١٠٤ در سال ١٣٣٥ به ١٠٣ در سال ١٣٩٥ رسیده است و کاهش بعد خانوار از ٤,٧٦ به ٣/٣ گویای کمتر شدن تعداد افراد در خانوارها است.

همچنین میانگین سن افراد جامعه از٢١.٨٧ سال برای مردان و ٢١.٦٠ سال برای زنان در سال ١٣٦٥، به ٣٠.٩ سال برای مردان و٣١.٣ سال برای زنان در سال ١٣٩٥ افزایش یافته است که گویای تغییرات ساختار سنی طی این سال­ها است.

این گزارش که روند تغییرات برخی شاخص‌های مهم جمعیتی طی ٦٠ سال گذشته را نشان می‌دهد بیان می‌کند که در سال ١٣٩٥، ٨,٤٨ در صد از خانوارهای معمولی کشور یک نفره و ١.٥٣ در صد ٧ نفره و بیش­تر بوده اند، سهم این خانوارها در سال ١٣٦٥ به ترتیب برابر با ٤.٥٢ و ٢٦.٩٩ در صد بوده است.

بررسی وضع سواد نشان می‌دهد میزان باسوادی در سال ١٣٩٥ در کل کشور برابر با ٨٧,٦٤ درصد و برای مردان و زنان به ترتیب ٩١ و ٨٤.٢ در صد بوده­است، این شاخص در سال ١٣٦٥ برای کل کشور، ٦١.٨درصد، برای مردان و زنان به ترتیب ٧١.٠ و ١/ ٥٢در صد بوده است.

علاقه مندان می‌توانند برای مشاهده این گزارش به سایت مرکز آمار ایران به نشانی www.amar.org.ir  ، بخش داده ها و اطلاعات آماری،‌ سرشماری‌ها،‌ سرشماری  عمومی نفوس و مسکن ١٣٩٥،  بخش نشریات مراجعه کنند.

مطالب مرتبط با پست جاری

نظرات

کد امنیتی رفرش
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما